Zawiadamiam, że w dniu 17 października 2018 roku (środa) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
  5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja na temat rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Borowa.
  7. Informacja i ocena realizacji zadań w okresie kadencji 2014-2018 Rady Gminy Borowa.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami działek 140/2, 141/2, 142/1 położonej w miejscowości Łysakówek.
  9. Interpelacje i zapytania.
  10. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja uroczysta godz.12.00
Ocena wyglądu estetycznego Gminy Borowa – podsumowanie konkursu „Najładniejsza posesja w gminie".

Przewodniczący Rady

 Marian Taran