W dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się sesja Rady Gminy Borowa w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy Borowa wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r. i Wójta Gminy Borowa wybranego w głosowaniu ponownym w dniu 4 listopada 2018 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Borowa wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Borowa.
4. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Borowa.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Borowa wybranego w głosowaniu ponownym w dniu 4 listopada 2018 r.
6. Zamknięcie obrad sesji.


Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu
Katarzyna Lucyna Bryś-Dywan

 

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.