Zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Surowa do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Borowej.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2021 rok
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.