Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku (czwartek) o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Surowa na lata 2021-2025.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2021 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/175/2021 Rady Gminy Borowa z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2021 rok.
  9. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.