Zawiadamiam, że w dniu 29 września 2021 roku (środa) o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy.
 11. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.