Zawiadamiam, że w dniu 30 października 2023 roku  (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LXII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców gminy Borowa na lata 2023-2025”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2023 rok.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek 

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.