Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2023 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LXI sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy oraz zadań realizowanych przez poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.
 7. Informacja na temat rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2023 rok.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek 

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.