Zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Bieżąca sytuacja w rolnictwie – informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mielcu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Borowa na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa na rok 2018.
 10. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 11. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Borowa.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja uroczysta godz. 12.00
Podczas uroczystej sesji zostaną wręczone nagrody dla najlepszych sportowców 2017 roku.

Przewodniczący Rady

Marian  Taran