W związku z komunikatem rządu o możliwości uruchomienia opieki przedszkolnej od dnia 6 maja 2020 r. - w dniu dzisiejszym zebrał się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Po analizie wytycznych: Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej wypracowano wniosek o niewznawianiu działalności oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej.

Mając na uwadze dobro dzieci i brak możliwości zapewnienia 100% bezpieczeństwa zdrowotnego związanego z trwającą epidemią COVID-19, Wójt Gminy Borowa podjął decyzje zgodną z wypracowanym wnioskiem.