Wójt Gminy Borowa informuje, że Gmina Borowa przystąpiła do programu rządowego w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Umożliwi to mieszkańcom naszej gminy zakup węgla po cenie nie wyższej niż 2 000 zł za tonę.

Węgiel od samorządu mogą zakupić osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego, które nie nabyły wcześniej odpowiedniej ilości paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2 000 zł brutto za tonę

Mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla mogą składać wnioski o zakup paliwa stałego w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Borowa (pok. 6 i 7) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej  w terminie od 7 do 10 listopada 2022 r.

Druki wniosków można otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Gmina nie ma wpływu na jakość sprzedawanego węgla w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia z tytułu jego użytkowania.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w pierwszej transzy tj. do 31 grudnia 2022 r. można na zasadach preferencyjnych zakupić maksymalnie 1,5 tony opału. W kolejnej transzy w roku 2023 na podobnych zasadach  będzie można nabyć kolejne 1,5 tony węgla do 30.04.2023 r.

Pliki do pobrania: