Zgodnie z zarządzeniem nr 17/2019 Wójta Gminy Borowa z dnia 05 marca 2019 roku oraz "Planem Szkolenia Obronnego Gminy Borowa na 2019 rok" - 16 maja 2019 roku w godzinach 7:30 – 16:30 zostaną przeprowadzone ćwiczenia obronne Gminy Borowa nt. "Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w realizacji zadań operacyjnych  w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa".
Celem ćwiczenia jest sprawdzenie przygotowania wydzielonych zespołów Urzędu Gminy Borowa do sprawnego funkcjonowania i działania w każdych warunkach operacyjnych, doskonalenie współpracy i współdziałania różnych jednostek organizacyjnych w czasie trwania zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, a także dla lokalnej społeczności.

Około 500 strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu mieleckiego pielgrzymowało wraz z rodzinami na Jasną Górę w niedzielę, 5 maja. Wystawiono ponad 60 pocztów sztandarowych jednostek strażackich z całego powiatu. Doroczna pielgrzymka – w tym roku już 14-sta, to podziękowanie za szczęśliwe akcje ratownicze oraz prośba o dalszą opiekę. Strażacy pielgrzymowali także z okazji święta św. Floriana, patrona strażaków, które przypada 4 maja. Strażacy OSP Powiatu Mieleckiego pozostawili na Jasnej Górze wotum - krzyż ołtarzowy.

 

W dniu 03.05.2019 r. została podpisana umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Borowa reprezentowaną przez Wójta Stanisława MieszkowskiegoGminą Kolačkov (Słowacja), którą reprezentował Starosta Pavol Zamiška. Główne założenia umowy to wymiana doświadczeń, współpraca kulturalna oraz robocze kontakty na płaszczyźnie samorządowej obu stron. Ma służyć pogłębianiu dobrych, przyjacielskich kontaktów, przełamywaniu barier językowych i lepszemu zrozumieniu między narodami polskim i słowackim. Współpraca partnerska będzie odbywała się w obszarach:

  1. Sportu, kultury i nauki poprzez wymianę zespołów artystycznych i sportowych, organizację wystaw i imprez sportowych, rozwijanie znajomości historii, tradycji jak również potencjału turystycznego obu stron.
  2. Oświaty, poprzez zbliżanie do siebie młodych pokoleń tj. wymianę dzieci i młodzieży szkolnej w ramach organizacji różnych form wypoczynku, imprez artystycznych oraz w celu edukacji i rozwoju.
  3. Administracji, poprzez wymianę doświadczeń i informacji w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz planowania rozwoju regionalnego.
  4. Kontaktów między instytucjami i organizacjami obu gmin.

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Akcja strajkowa w Szkole Podstawowej w Borowej została zawieszona.
 
Od 25.04.2019 roku zajęcia dydaktyczne odbywać się będą zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej informuje, że w związku z planowanym w szkole od 8 kwietnia 2019 r.  strajkiem, każde dziecko w oddziałach przedszkolnych i w szkole w dniach strajku będzie miało zapewnione zajęcia opiekuńcze.
Zapewnienie opieki odbywać się będzie zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.