Wójt Gminy Borowa informuje, że rozpoczął się bezpłatny „Program Polityki Zdrowotnej z  zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród  mieszkańców Gminy  Borowa”. W ramach Programu planuje się realizację działań diagnostycznych, adresowanych do osób zameldowanych na terenie Gminy  Borowa.

Więcej informacji na plakatach, Facebooku oraz stronie internetowej www.borowa.pl.