Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu zawiadamia, że w dniu 07 maja 2024 roku o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się  inauguracyjna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji
  2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Borowa wybranych w głosowaniu
  w dniu 7 kwietnia 2024 r.
  3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Borowa
  4. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Borowa
  5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Borowa wybranego w głosowaniu w dniu 7 kwietnia 2024 r.
  6. Zamknięcie obrad sesji.

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.