Zawiadamiam, że w dniu 9 marca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Borowa.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Borowa lub jej jednostkom organizacyjnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w składniki majątkowe zakładu budżetowego pod nazwą „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej”.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2020 rok.
  7. Zakończenie sesji.

 
Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.