Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. zawiadamia mieszkańców Gminy Borowa, że w dniach: 29.04.2020 r., 30.04.2020 r., 08.05.2020r., 11.05.2020 r. od godz.7:00 na terenie Gminy będzie prowadzona akcja zbiórki przedmiotów wielkogabarytowych (kanapy, fotele, sofy, szafy, regały, komody, stoły, biurka, plastikowe krzesła i stoliki, dywany wykładziny, materace, kołdry, poduszki, sedesy, umywalki, kabiny prysznicowe, okna, drzwi), sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD, RTV) oraz opon samochodów osobowych (do 10 sztuk).

Nie odbieramy: odpadów zmieszanych w workach, odpadów selektywnie zbieranych, gruzu, styropianu, odpadów budowlanych, opon pojazdów rolniczych i ciężarowych oraz części samochodowych.

W dniu zbiórki przedmioty należy wystawić przed posesje do drogi publicznej do godziny 7:00.

Przedmioty wystawione po przejechaniu ekipy zbierającej lub pozostawione na terenie posesji (za ogrodzeniem) nie będą zbierane.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej akcji zbiórki przedmiotów wielkogabarytowych można uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych PGK w Połańcu Sp. z o.o., ul. Krakowska 11, tel. 158650540 wew. 31 lub 30.

  • 29.04.2020 r. – Łysakówek, Górki, Gliny Wielkie, Surowa
  • 30.04.2020 r. – Gliny Małe, Sadkowa Góra
  • 08.05.2020 r. – Borowa od nr 1 do nr 65 oraz od nr 420, Orłów, Wola Pławska
  • 11.05.2020 r. – Borowa od nr 66 do nr 419, Pławo

Wójt Gminy Borowa przypomina, że  w dniu 31 stycznia 2020 r. upływa termin złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.
Złożenie deklaracji w dniu 31 stycznia 2020 r. możliwe będzie do godz. 18:00.
Druki do pobrania w Urzędzie Gminy Borowa lub na stronie internetowej urzędu www.borowa.pl
W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji wszczęte zostanie postępowanie administracyjne.

W związku ze zmianami w systemie zagospodarowania odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

Nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane będą od 7 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. 
Składać należy je w Urzędzie Gminy Borowa, II piętro, pokój nr 20, w godzinach pracy Urzędu Gminy Borowa.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 581 55 16 wew. 20.

W dniach 13-17 stycznia 2020 roku wnioski przyjmowane będą do godz. 18:00.

Druki do pobrania w Urzędzie Gminy Borowa, na stronie Urzędu: www.borowa.pl lub u sołtysów poszczególnych wiosek.

Do pobrania: